Anmeldelser

Gymnasieskolen har anmeldt Kildehæfters tre seneste udgivelser i oktobernummeret. Læs dem her:

Lene Andersen, Epos

David Bloch m.fl., Aristoteles gennem tiderne

Hans Gregersen & Kell C. Madsen (overs.), Breve fra Seneca