Bestilling

Send os en mail til KlasK@outlook.dk (klik her) med din bestilling, så sender vi bogen med en faktura. Det er muligt både at betale på vores girokonto og direkte på vores bankkonto. Offentlige institutioner som ønsker en elektronisk faktura, bedes oplyse EANnummer, CVRnummer samt evt. reference. Kunden betaler den faktiske porto.

Kildehæfter har konto i Danske Bank, Hjørring:

Reg. nr. 1551 konto  4253086

Girokonto FI  +1< +4253086<

IBAN: DK9530000004253086

Swiftadresse: DABADKKK