Bundet på hænder og fødder

Bundet på hænder og fødder

af Niels Felskov

Niels Felskov, cand.theol. et mag., anerkendt specialist i latinsk metrik og en af Kildehæfters stiftere i 1974, undersøger her med eksakte metoder Ovids pentameterbehandling i de elegiske digtninge før eksilet. Felskov fører bevis for sine teser: at det latinske sprog er langt fra at passe som fod i hose til et oprindeligt græsk metrum som det elegiske distikon, og at pentameterets sidste, altid daktyliske og betoningsbundne halvdel derfor efterlader Ovid med et så begrænset forråd af anvendelige ord og bøjningsformer, at det kun kan lykkes digteren at skabe meningsmæssigt og grammatisk fungerende helheder ved til det yderste at udnytte de større frihedsgrader, som han lader gælde for pentameterets første halvdel. De omfattende analyser involverer og underbygger grundlæggende indsigter i latinsk metrik, særligt angående hele spørgsmålet om betoninger.

De mere end 580 sider er ikke anlagt på at blive læst fra start til slut, og e-bogen er derfor udstyret med bogmærkesystem med hyperlinks, i teksten markeret med gult. Nogle læsere vil lade de versanalytiske tabeller stå mere eller mindre ubeset til troende som dokumentation for redegørelser og resultater i de længere tekstafsnit omkring og ind imellem tabellerne. Andre vil omvendt kunne danne sig et godt indtryk af teser, metode og konklusioner allerede ved at orientere sig i tabelværket. Sådanne læsere bør dog også unde sig nogle prøver på forfatterens karakteristiske prægnante formuleringer, som måske netop nydes allerbedst af dem, der via tabellerne nogenlunde hurtigt “er med”.

Man kan downloade bogen gratis på det følgende link:

Niels Felskov: Bundet på hænder og fødder – pdf til digital brug med hyperlinks.

For optimalt overblik kan brugere af Adobe Acrobat Reader med fordel aktivere “Tosidevisning” og “Vis forsiden i tosidevisning”.

Ønsker man en indbundet udgave af bogen, kan man henvende sig til en online bogbinder, fx www.hardcover.dk

Niels Felskov har i april 2020 sat sig for at indtale den samlede latinske oldtidspoesi som dramatiserede lydfiler med ledsagende tekstudskrift og er nået mere end halvvejs. Dette arbejde kan følges på https://latinalectio.com/

1. udgave 2019, Copyright © Niels Felskov

udgivet af Klassikerforeningens Kildehæfter, ISBN 978-87-89504-63-6