Tilbud: 4 hæfter for 3 hæfters pris

Køb fire oversigtshæfter for tre hæfters pris:

 

Lene Andersen, Hesiod – de homeriske hymner, 35,-

Lene Andersen, Epos, 50,-

Øivind Andersen, Pausanias, 35,-

David Bloch m.fl., Aristoteles gennem tiderne, 60,-

Karin & Jerker Blomqvist, Sophokles, 35,-

Clara Elisabet Bryld, Euripides, 25,-

Bodil Due, De græske talere, 35,-

Bodil Due, Xenophon, 35,-

Finn Høghøj, Førsokratikerne, 35,-

Jens Peter Jensen, De interpretando, 35,-

Jens Peter Jensen (udg.), Didactica, 35,-

Jens Peter Jensen (udg.), Retorik, 35,-

Jens Peter Jensen, Tekstanalyse i faget oldtidskundskab, 35,-

Jens Peter Jensen (udg.), Tragediens Guldalder, 35,-

Holger Friis Johansen, Aischylos, 25,-

Holger Friis Johansen, Arkaisk græsk lyrik, 35,-

Karsten Friis Johansen, Platon, 35,-

Simon Laursen, Epikur & epikuræismen, 35,-

Hugo Montgomery, Thukydid, 25,-

Rune Munk-Jørgensen, Hektors testamente, 60,-

Kristian Olsen, Romania, 35,-

Johan Schreiner, Herodot, 25,-

Søren Sørensen, Ordets magt, 50,-

Giuseppe Torresin, Homer, 35,-

Klik her for bestillingsoplysninger.